Zpracování odpadů s kovy
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Ekologické zpracování odpadních materiálů s obsahem železa

V rámci činností uvedených ve výpisu z  Obchodního rejstříku Vám nabízíme služby společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. při nakládání s odpady. Nabízíme Vám ekologickou likvidaci odpadních materiálů s obsahem železa, které jsou v souladu se zákonem o odpadech klasifikovány jako ostatní nebo nebezpečné odpady. Jedná se o tyto druhy:

- 10 02 10 - Okuje z válcování znečistěné škodlivinami

- 10 02 11 - Odpady z čistění chladicí vody obsahující ropné látky

Oba dva druhy odpadů od Vás odkoupíme a za úplatu provedeme v našem zařízení nízkoteplotní desorpce jejich úpravu pro další hutní zpracování.

Základní informace o této technologii úpravy výše uvedených odpadů ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. naleznete na internetové stránce společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v části týkající se ekologie.

Bližší technické informace (kvalitativní charakteristika odpadů, limitující parametry, nutné průvodní doklady, způsoby dopravy apod.) získáte na závodě AMEPO, Provoz 25 - Úpravna okují
Boris Chejn ikona 59 568 5077

Bližší informace ve věcech obchodních vč. vyhotovení smluv získáte na závodě AMEPO,
Mgr. Radka Urbánková ikona 59 568 3583

nebo
Zuzana Smatanová ikona 59 568 3232

S naší pomocí tak vyřešíte tuto ekologickou zátěž životního prostředí, vznikající při Vašem podnikání. Děkujeme Vám za Vaše odpovědi k této nabídce a těšíme se na další spolupráci.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >