Zajímavosti
 • Banner

  ArcelorMittal Ostrava patří k nejmodernějším a nejčistším hutím v Evropě

 • Banner

  Jen sedm hutí v Evropě včetně ArcelorMittal Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci

 • Banner

  ArcelorMittal Ostrava plní veškerou platnou legislativu

 • Banner

  V roce 2015 jsme postavili 13 nadstandardních ekologických technologií v hodnotě 2 miliardy korun

Zajímavosti

Ačkoli emise i nadále snižujeme, na kvalitě ovzduší v Radvanicích se to výrazněji neprojevuje. Mezi roky 1997 a 2014 imise naměřené v Radvanicích kolísaly a celkově se zvýšily. Během stejné doby však huť snížila emise o více než 80 %.

Graf

Situace s benzo(a)pyrenem je obdobná. I když společnost ArcelorMittal Ostrava snížila během let 2005 až 2013 tyto emise takřka o 80 %, imise v Radvanicích zůstaly po celé toto období víceméně stejné.

Graf

Proto věříme, že kromě průmyslové výroby ovlivňují kvalitu ovzduší i jiné vlivy, např. lokální topeniště. Jejich hustota je v Moravskoslezském kraji podle Českého statistického úřadu největší v ČR. K imisím přispívá také doprava. Kromě těchto zdrojů ovlivňují ovzduší také geografická poloha nebo rozptylové podmínky. To je také jeden z důvodů, proč nejsou s ovzduším v létě problémy, ačkoli průmysl v tomto ročním období vyrábí stejně jako v zimě. V zimě drží škodlivé látky při zemi inverze, typický meteorologický jev v daném regionu.

Emise benzo(a)pyrenu vznikají mimo jiné při spalování uhlí, které v huti zpracováváme v koksovně na koks. Naše koksovna v roce 2010 vyprodukovala 3,8 kilogramu benzo(a)pyrenu. Rodinné domy v Ostravě za stejnou vyprodukovaly dle emisních faktorů Českého hydrometeorologického ústavu celkové emise benzo(a)pyrenu ve výši 60,6 kg, resp. 151 kg. podle emisních faktorů určených vedoucím pracovníkem Výzkumného energetického centra VŠB Ing. Jiřím Horákem Ph.D.. To znamená, že v roce 2010 lokální topeniště vypustila až 40krát více emisí benzo(a)pyrenu, než koksovna ArcelorMittal Ostrava.

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >