Principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  Výrobce oceli

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Bezpečnost na prvním místě

Naším celosvětovým cílem je eliminovat počet závažných a smrtelných pracovních úrazů a snížit jejich četnost na minimum. Tyto cíle postupně plníme díky projektům Cesta k nulové úrazovosti a Vzájemná ostražitost. Pokračujeme v zavádění korporátních bezpečnostních standardů především v oblastech práce ve výškách, odpojování technologických zařízení a zkvalitnění řízení BOZP u externích zhotovitelů služeb.

Při diskuzi se zaměstnanci v otázkách BOZP využíváme zavedených nástrojů, jako jsou Bezpečnostní pětiminutovky, bezpečnostní audity a Zlatá pravidla bezpečnosti. Součástí prevence je i pravidelné proškolování všech zaměstnanců společnosti z bezpečnostních předpisů. Udržujeme také kontinuální diskuzi a sdílíme aktuální bezpečnostní rizika se zaměstnanci externích zhotovitelských firem a dalšími partery.

1

 

Certifikáty

Pravidelně absolvujeme ověřovací audit systému řízení BOZP podle požadavků normy OHSAS 18001. Výsledkem je prodloužení certifikátu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

 

Vzájemná ostražitost

Prevenci vzniku pracovních úrazů podporuje kampaň, jejíž motto zní: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!“ Chceme, aby toto poslání bylo součástí každodenního pracovního procesu, a proto vytváříme informační materiály s bezpečnostní tematikou. Prostřednictvím těchto materiálů připomínáme zaměstnancům, aby dbali na svou bezpečnost.

1

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >