Nová etapa ekologizace
 • Banner

  ArcelorMittal Ostrava patří k nejmodernějším a nejčistším hutím v Evropě

 • Banner

  Jen sedm hutí v Evropě včetně ArcelorMittal Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci

 • Banner

  ArcelorMittal Ostrava plní veškerou platnou legislativu

 • Banner

  V roce 2015 jsme postavili 13 nadstandardních ekologických technologií v hodnotě 2 miliardy korun

Nová etapa ekologizace

Odrážka Díky neustálé modernizaci a investicím do ekologizace provozů patří ArcelorMittal Ostrava mezi nejmodernější a nejčistější hutě v Evropě – například jen sedm hutí v Evropě včetně ArcelorMittal Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci.

Odrážka Již od roku 2012 splňujeme nejpřísnější limity dané EU platné až od roku 2016.

Odrážka V roce 2013 začala další etapa modernizace huti a elektrárny. Díky tomu, že ekologizujeme více, než musíme, jsme na tyto investice získali dotace od Evropské unie v rámci 36. a 48. výzvy.

Odrážka V roce 2015 proběhla v ostravské huti rekordní ekologizace a modernizace provozů. Celkem 13 ekologických projektů se postavilo na aglomeraci, vysokých pecích a koksovně.

Odrážka Jejich celková hodnota byla 2 miliardy korun

Odrážka Všechny investice směřovaly do odprášení, stavěly se za plného provozu a součástí modernizace byla i opatření ke snížení hlukové zátěže.

Odrážka Základem investic jsou tkaninové filtry – nejlepší dostupné techniky na odprašování hutního provozu. Spuštěním všech těchto investic se dostáváme na samou hranici současných možností eliminace prachu.

Odrážka Mezi další ekologické projekty patří denitrifikace kotlů na energetice, která vyjde na 1 miliardu. Další 1,5 miliardy bude stát nový fluidní kotel na energetice, který má také přínos pro životní prostředí.

Odrážka Celkem tyto investice sníží emise prachu o více než 520 tun za rok.

Přehled ekologických investic:

Odprášení aglomerace:

Odrážka Odprášení výklopníků uhlí a rud, severní a jižní část aglomerace

Odrážka Odprášení chladících pásů, severní a jižní část aglomerace

Odrážka Modernizace odprášení jižní části aglomerace tkaninovým filtrem

Odrážka Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest, severní část aglomerace

Odrážka Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání, severní část aglomerace

Odrážka Odprášení systému zavážení zásobníků rudného mostu

Odprášení vysokých pecí:

Odrážka Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3

Odrážka Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 2

Odrážka Odprášení systému zavážení VP 2 a VP 3

Odrážka Odprášení čistící stanice torpédových vozů

Modernizace a ekologizace koksovny

Odrážka Ekologizace hasicí věže

Modernizace a ekologizace energetiky:

Odrážka Nový fluidní kotel K14

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >