Vedlejší produkty
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Vedlejší produkty

Prodejní sortiment závodu Koksovna:

Koks
Surový černouhelný dehet
Surový koksárenský benzol
Kapalná síra

Vedlejší produkty

Prodejní sortiment závodu Vysoké pece:

Zpevňované ocelárenské surové železo
Zpevňované slévárenské surové železo
Vysokopecní granulovaná struska
Vysokopecní struska upravená - štěrkodrť

ikona
→   Vedlejší produkty – výrobní program

Více informací poskytne:

Vedlejší produkty

 

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >