Závod 12 - Vysoké pece
 • Banner

  Výrobce oceli

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Závod 12 - Vysoké pece

Závod Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. V současné době je pro naplnění požadavků odběratelů surového železa dostatečný provoz dvou vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 2 miliony tun surového železa.

Převážná část produkce tekutého surového železa je spotřebovávána závodem 13 – Ocelárna, zhruba 3,5 % produkce surového železa je zpevňováno na licím stroji, a to v několika sortimentních třídách dle požadavků zákazníků na chemické složení těchto pevných ocelárenských nebo slévárenských surových želez. Objemově nejmenší část produkce (asi 0,5 %) je určena pro slévárnu společnosti AMEPO.

Vysokopecní rudná vsázka je prioritně zajišťována spékáním prachových rud ve vlastním provoze 121 – Aglomerace, zbývající část vsázky tvoří pelety, kusové rudy a rovněž druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem 10 – Koksovna, část metalurgického koksu a ostatní paliva jsou nakupována z externích zdrojů.

Mimo výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové kamenivo v několika granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách.

Sortiment výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 50001 a BS OHSAS 18001 a byl každoročně pravidelně certifikován společností TUV NORD, od letošního roku firmou Bureau Veritas. Certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského a slévárenského surového železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 9001.

Vysoké pece

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >