Závod 17 - Válcovny plechu FM
 • Banner

  Výrobce oceli

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Válcovny plechu FM

Profil společnosti

Sídlo:

Křižíkova 1377
738 01 Frýdek - Místek
Česká republika

Kontakt:

Ústředna
Tel. +420 558 481 111
Fax +420 558 482 309

Jsme tradičním výrobcem elektrotechnické oceli

Válcovny plechu FM je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli. Tradice výroby sahá až do období druhé světové války, kdy byla vyvíjena technologie a první svitky byly vyrobeny už v roce 1946. Kromě výroby dynamo oceli, která slouží převážně k výrobě elektromotorů, rotorů a statorů, je společnost pyšná na to, že patří mezi celosvětových třináct výrobců oceli transformátorové, z níž jsou vyráběny transformátory. Výroba této oceli prochází technicky i časově náročným procesem, a proto se jen málo společnostem podařilo zvládnout technologii a získat potřebný know-how k úspěšné produkci. V současné době Válcovny plechu Frýdek-Místek realizují investici v řádu stovek miliónů korun, díky níž dojde k navýšení výroby na konečných 60 000 tun transformátorové a 32 000 tun dynamové oceli ročně.

Výrobní program

 • ikona→  Výrobní program (197 kB)

  Orientované transformátorové pásy (zkratka GOES)“ se používají pro výrobu jader transformátorů. Jejich kvalita, zejména magnetické vlastnosti a vlastnosti izolačního povlaku významně ovlivňují ztráty elektrické energie při transformaci.

  ikona→  Více informací (369 kB)

 

Certifikace společnosti

Systémová certifikace společnosti

 • EN ISO 9001:2008 – BUREAU VERITAS
  EN ISO 14001:2004 – BUREAU VERITAS

  Certifikát Certifikát

Certifikát výrobků

 • Certifikát výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky:

  •   ploché výrobky z konstrukčních nelegovaných ocelí a hlubokotažných ocelí válcované za studena

  ikonaCertifikát,
  ikonaProhlášení o shodě

     Platnost: není omezena

   

  Nařízení 1907/2006 (REACH), Nařízení 1272/2008 (CLP)

   

  •   Heptahydrát síranu železnatého

  ikona   Rozhodnutí o registraci,    Bezpečnostní list

     Platnost: není omezena

 

Prohlášení

 

Energetické služby

Plyn

Elektřina

 • Dokumenty ke zveřejnění se připravují.

Obchodní podmínky

Ostatní služby

 • Dokumenty ke zveřejnění se připravují.

 

Kde nás najdete

→   zobraz mapu

Mapa

 

Public Relations

Jsme moderní společností s vysokými ambicemi

Válcovny plechu FM je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. Portfolio výroby představují oceli hlubokotažné a elektrotechnické, ale také pozinkovaná zemnící páska a drát. Produkty Válcovny plechu FM jsou úspěšně dodávány na tuzemský i mezinárodním trh.

Dlouhodobým cílem společnosti je prosperující marketingově řízená firma, uspokojující potřeby a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, včasnost dodávek a optimalizaci platebních podmínek. Řízení společnosti zohledňuje požadavky na životní prostředí.

Rozvoj společnosti je veden v oblastech:

Inovace: inovační procesy zaměřujeme na zvyšování kvality a užitné hodnoty výrobků, což spolu s efektivní obchodní politikou umožňuje dosahovat vyšší rentability výroby

Modernizace: procesy modernizace zaměřujeme na obnovu technologických zařízení, pro výrobu elektroplechů tak, aby užitnými vlastnostmi uspokojily požadavky zákazníků a technologických norem

Jakost: zdokonalováním procesního modelu společnosti certifikovaného podle EN ISO 9001:2000 přispíváme k efektivnějšímu řízení společnosti

Obchod: uspokojování potřeb zákazníka zejména v oblastech:
- včasnost dodávek
- technický servis
- pravidelný kontakt
- komunikace
- informovanost zákazníka
- variabilita dodávek
- pravidelné vyhodnocování spokojenosti odběratelů
- rychlá expedice

Životní prostředí: řízením environmentálních aspektů naší činnosti a pravidelnou komunikací s orgány státní správy naplňujeme požadavky normy ISO EN 14001. Odstraňujeme staré ekologické zátěže a trvale snižujeme čerpání přírodních zdrojů

Bezpečnost a výchova zaměstnanců: péči o odborný růst zaměstnanců a vytvářením příznivého pracovního prostředí směřujeme k certifikovanému systému BOZ podle OHSAS 18001

Historie společnosti

Historická fotografie

Stručný přehled

• 1833 - Karlova Huť
• 1991 - Válcovny plechu a.s.
• 1998 - Majoritním vlastníkem VP a.s. je Nová huť, a.s.
• 2005 - Majoritním vlastníkem VP a.s. je Mittal Steel Ostrava, a. s.
• březen 2006 - 100% vlastníkem je Mittal Steel Ostrava, a.s.
• 2. duben 2008 - změna názvu společnosti na ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
• Od 1.11.2014 došlo k fúzi dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Nástupnickou organizací se stává ArcelorMittal Ostrava a.s.. V této souvislosti získává tento závod název Válcovny plechu FM

Huť, nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Bedřichovi „Karlova huť“, která byla založena již v roce 1833 v blízkosti obce Lískovec poblíž Frýdku-Místku, a to je počátek vzniku Válcoven plechu FM.

Od svého založení prošla společnost Válcovny plechu FM několika změnami a nakonec se zaměřila na produkci rozsáhlého sortimentu jakostí a rozměrů plechů a pásů válcovaných za tepla a za studena. V letech 1960-1969 došlo ve vývoji společnosti k význačné změně. Byla postavena studená válcovna (včetně moření, žíhání a konečné úpravy) vyrábějící nejen neušlechtilé plechy, ale také plechy a pásy z nerezavějící a křemíkové oceli s OTN strukturou speciálně vyráběné pro elektrotechniku. Státem vlastněný podnik Válcovny plechu byl v roce 1991 přetransformován na akciovou společnost. K 31.12. 2005 byla ukončena výroba za tepla válcovaných plechů.

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >