Výbor pro audit
 • Banner

  Výrobce oceli

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Výbor pro audit

Výbor pro audit je zvláštním orgánem společnosti, kterému přísluší sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotit účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu, případně systému řízení rizik, sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzovat nezávislost auditora a auditorské společnosti, doporučovat auditora.
Výbor pro audit má celkem 3 členy.
Výbor pro audit volí a odvolává valná hromada.

Složení výboru pro audit

František Chowaniec
předseda výboru pro audit

narozen 19. září 1947

Jean-Paul ORDIONI
člen výboru pro audit

narozen 15. října 1967

Tapas Rajderkar
člen výboru pro audit

narozen 9. července 1963

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >