News release

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  ArcelorMittal chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

ikona→  Tisková zpráva ve formátu .pdf

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390

News
News

ArcelorMittal Ostrava se postará o praktické odborné vzdělávání mladých učňů

Ostrava 31. srpna 2018 - Huť ArcelorMittal Ostrava se ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy České republiky zapojila do regionálního pilotního projektu odborné přípravy s prvky duálního vzdělávání. Ten má za cíl vybudovat silnou generaci kvalifikovaných pracovníků. Ostravská huť podporuje obory strojní mechanik a elektrikář na Vítkovické střední průmyslové škole a Střední škole elektrotechnické v Ostravě, do nichž se pro tento školní rok přihlásilo přes 60 studentů. Kromě kvalitní praxe přinese program placené stáže a garance budoucího zaměstnání.

„Odbornou praxi učňů povedou naši nejlepší odborníci. Studenti si tak osvojí odborné znalosti i praktické dovednosti v reálném pracovním prostředí a za odvedenou práci budou také odměňováni. Budou si moci vyzkoušet, zda by je práce v huti bavila a ti šikovní mohou počítat s nabídkou zaměstnání,“ uvedla Veronika Muroňová, ředitelka pro personalistiku ArcelorMittal Ostrava.

Pilotní projekt, který ArcelorMittal Ostrava zahajuje od školního roku 2018/2019, má za cíl naplno podpořit technické vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Studenti, kteří si některý z programů vybrali, se mohou těšit na zajímavé studijní novinky. Do praktické výuky v reálném výrobním prostředí se zapojí experti huti, kteří studentům budou předávat své dlouholeté zkušenosti. Těm, kteří se budou snažit, bude firma garantovat i budoucí zaměstnání.

„Školy se s firmami dohodly na jasném rozvrhu praxí i na tom, co se musí žáci v praxi naučit. Na základě toho upravily svoje vzdělávací programy. Podle nich se budou učit žáci, kteří 3. září nastoupí do škol zapojených do duálního vzdělávání. V rozvrhu budou mít povinně více praktického vyučování,“ vysvětluje princip tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Eva Veličková.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají téměř 7000 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2017 činil 36 646 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >