News release

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  ArcelorMittal chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

ikona→  Tisková zpráva ve formátu .pdf

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390

News
News

Kotel K14 ostravské společnosti TAMEH Czech získal v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2016 cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ostrava, 22. listopadu 2017 - Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, získala včera v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2016 cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ocenění jí přinesl kotel K14, který je součástí teplárny v huti ArcelorMittal Ostrava. Kotel v hodnotě 1,8 miliardy, který nahradil čtyři nejstarší uhelné kotle, je největší jednotlivou investicí do modernizace huti v posledních dvaceti letech.

Fluidní 1 kotel K14, který byl uveden do provozu koncem loňského roku, je 54 metrů vysoký a je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1200 tun. Kotel má vysokou garantovanou účinnost, která přesahuje 92 % při dosažení velmi nízkých emisí: emise oxidů síry snížil o 1000 tun a emise dusíku o 700 tun ročně. Dokonalé odprášení spalin pak zajišťuje moderní tkaninový filtr. Kotel vyrábí z černého uhlí páru, která slouží k výrobě elektrické energie, tepla a stlačeného a dmýchaného vzduchu pro provozy ostravské huti ArcelorMittal Ostrava.

„Jsme potěšeni, že byl oceněn náš největší projekt, a tím i naše dlouhodobá práce a vize. K14 je výjimečnou technologickou inovací a investicí, ale také přínosem pro životní prostředí,“ uvedla k ocenění Kristina Červenková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva česko-polského energetického holdingu TAMEH.

Hlavním dodavatelem kotle K14 byla finská společnost Valmet a na výstavbě se podílely také místní firmy Gascontrol, Ridera, RPS a další.

Zajímavosti o fluidním kotli K14:

• největší jednotlivá investice v huti od 90. let 20. století (1,8 miliardy korun)
• zahájení výstavby 15. 12. 2014
• výška 54 metrů
• kotel nestojí na zemi, ale je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1200 tun
• ocelové tlakové části kotle váží 1000 tun
• vyrábí páru o těchto technických parametrech: 248 MWth, 89 kg/s, 104 bar, 525 °C.
• největší pokrok ve výstavbě kotle byl zaznamenán v září a říjnu 2015, kdy se na stavbě odpracovalo průměrně 18 000 hodin týdně

Soutěž Český energetický a ekologický projekt již patnáctým rokem vyhledává a prezentuje projekty, stavby, průmyslové provozy, technologie a zajímavé inovace. Cílem soutěže je zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie v České republice, podpora průmyslu 4.0 a programu Smart Cities, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR a také zlepšení životního prostředí v tuzemských městech, obcích a aglomeracích.

TAMEH Czech, dříve ArcelorMittal Energy Ostrava, je součástí česko-polského společného podniku TAMEH Holding sp. z o.o. (Tauron ArcelorMittal Energy Holding), který spojuje polskou energetickou skupinu Tauron a skupinu ArcelorMittal. Obě společnosti mají ve společném podniku 50 % akcií a zabývají se energetickými aktivitami na polské i české straně. Za ostravskou huť se do společného podniku vyčlenil bývalý energetický závod huti ArcelorMittal Ostrava. Ten má celkový instalovaný výkon kotelny 1 435 t/h, instalovaný výkon elektrárny činí 254 MW. Veškerá energie spolu se stlačeným a dmýchaným vzduchem či párou, které se také vyrobí na energetice, se využívá přímo v ostravské huti. V topné sezoně vyrábí energetika teplo také pro obyvatele obvodu Ostrava - Jih. TAMEH Czech má 345 zaměstnanců.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2015 činil 34 615 korun. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí společnost surové železo i ocelové výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.


1 Fluidní kotle využívají principu spalování paliv ve fluidní vrstvě (fluidním loži), která vytváří podmínky pro rovnoměrné hoření paliva v celém jeho objemu. To umožňuje dokonalejší vyhoření paliva, tj. vysokou účinnost kotle, při nižších teplotách spalování a při současném omezení tvorby škodlivých spalin.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >