News release

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  ArcelorMittal chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

ikona→  Tisková zpráva ve formátu .pdf

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390

News
News

Správcem odděleného majetku byl jmenován Ašók Patil a kontrolním správcem nadnárodní auditorská a poradenská skupina Grant Thornton

Ostrava 17. května 2018 – V souvislosti s prodejem ostravské huti jmenovala skupina ArcelorMittal správce odděleného majetku a kontrolního správce. Správcem odděleného majetku se stal Ašók Patil, současný generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava. Patil bude v pozici generálního ředitele ostravskou huť řídit nezávisle na skupině ArcelorMittal až do uzavření procesu prodeje, které se očekává na konci letošního roku. Správce odděleného majetku podléhá kontrole kontrolního správce. Do role kontrolního správce byla se souhlasem Evropské komise jmenována nadnárodní auditorská a poradenská skupina Grant Thornton. Úlohou kontrolního správce, který je přímo zodpovědný Komisi, je dohlížet na řízení prodávaných společností až do dokončení jejich prodeje.

Aby během procesu prodeje nedošlo k narušení hospodářské soutěže v Evropě a ke snížení konkurenceschopnosti prodávaných podniků, týmy, procesy a systémy skupiny ArcelorMittal a prodávaných podniků budou od sebe odděleny. Během režimu odděleného řízení a správy se zaměstnanci ArcelorMittal nebudou angažovat v odprodávaných podnicích, a naopak. Mezi skupinou ArcelorMittal a odprodávanými podniky se taktéž nebudou vyměňovat citlivé informace.

Skupina ArcelorMittal je největší ocelářskou a těžební společností na světě, která působí ve více než 60 zemích světa a v 18 zemích provozuje výrobní závody. Zaujímá vedoucí postavení na všech hlavních světových trzích s ocelí: v automobilovém průmyslu, stavebnictví, v sektoru obalové oceli a oceli pro výrobu domácích spotřebičů. Je špičkou ve výzkumu a vývoji a vlastní výkonné distribuční sítě. Je jedním z pěti největších producentů železné rudy a koksovatelného uhlí. V roce 2017 dosáhla skupina ArcelorMittal tržeb ve výši 68,7 miliardy USD, vyrobila 93,1 milionu tun surové oceli a vyprodukovala 57,4 milionu tun železné rudy. Skupina je kótována na burzách cenných papírů v New Yorku, Amsterdamu, Paříži, Lucemburku, Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii. Více informací na www.arcelormittal.com.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2017 činil 36 646 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >