Tiskové zprávy

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  ArcelorMittal chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

ikona→  Tisková zpráva ve formátu .pdf

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390
M + 420 606 774 346

News
News

Hospodářské výsledky skupiny ArcelorMittal za 4. čtvrtletí a rok 2016

Lucemburk/Ostrava, 10. února 2017 – Skupina ArcelorMittal, světový lídr v oblasti integrované produkce oceli a těžařská společnost, dnes oznámila výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí a souhrnné výsledky za rok 2016, tzn. období končící k 31. prosinci 2016.

V komentáři k výsledkům předseda představenstva a generální ředitel Lakshmi N. Mittal uvedl: "Rok 2016 byl pro ArcelorMittal ve znamení pozitivního vývoje vyznačujícího se lepšími tržními podmínkami, významným přínosem našeho Akčního programu 2020 a kroky vlád proti nekalému obchodu. Výsledkem bylo to, že hodnota EBITDA převýšila původní očekávání. Kromě toho jsme splnili náš cíl snižovat dluh, posílit celkovou rozvahu společnosti a ukončit rok s nejnižší možnou hodnotou čistého dluhu od založení firmy. Do roku 2017 vstupujeme v příznivé době pro podnikání i trh. Naše důvěra se opírá o rozhodnutí představenstva o zvýšení kapitálových výdajů pro rok 2017. Nejdůležitější pro nás bude plnění Akčního programu 2020,který trvale zlepšuje výkonnost podniku. Nadále se budeme zaměřovat na pokrok v následujících třech oblastech: optimalizace nákladů, produktového mixu a růstu objemů. Vzhledem k světové nadprodukci bude ale i nadále nezbytné hledat komplexní řešení proti nekalým obchodním praktikám.“

Hospodářské ukazatele (na základě IFRS/tzn. mezinárodních standardů účetního výkaznictví/ uvedených v USD):

1

Hlavní výsledky:

Odrážka Zdraví a bezpečnost: četnost absenčních úrazů byla v roce 2016 stabilní v porovnání s rokem 2015. Roční míra byla na úrovni 0,82.

Odrážka V roce 2016 činil provozní zik 4,2 miliardy dolarů; provozní zisk byl ve 4. čtvrtletí 2016 ve výši 0,8 miliardy dolarů v porovnání s provozní ztrátou 5,3 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí 2015

Odrážka EBITDA v roce 2016 činila 6,3 miliardy dolarů oproti roku 2015, kdy činila 5,2 miliardy dolarů; EBITDA byla 1,7 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí 2016; jedná se o 51% nárůst ve srovnání s 4. čtvrtletí 2015

Odrážka Čistý zisk v roce 2016 byl ve výši 1,8 miliardy dolarů ve srovnání se čistou ztrátou v roce 2015 ve výši 7,9 miliardy dolarů

Odrážka Dodávky oceli v roce 2016 byly 83,9 Mt (-0,8% meziročně); ve 4. čtvrtletí roku 2016 byly dodávky oceli za 20,0 Mt, jedná se o nárůst o 1,6 % oproti 4. čtvrtletí roku 2015

Odrážka Dodávky železné rudy v roce 2016 byly 55,9 Mt (-10,4% meziročně), z toho 33,6 Mt bylo dodáno za tržní cenu (-16,6% meziročně); ve 4. čtvrtletí 2016 byly dodávky železné rudy 13,5 Mt (-13,4% meziročně), z toho bylo dodáno za tržní cenu 8,1 Mt (-17,5% meziročně)

Odrážka Čistý dluh se snížil na 11,1 miliardy dolarů k 31. prosinci 2016; Hodnota byla o 4,6 miliardy nižší ve srovnání s 31. prosincem 2015

Klíčové oblasti rozvoje:

Společnost v průběhu roku 2016 nadále dosahovala pokroku v oblasti svých strategických cílů, včetně:

Odrážka Akční program 2020 poskytl přínos v hodnotě 0,9 miliardy dolarů v provozních výsledcích za rok 2016

Odrážka V souladu s cíli byly v roce 2016 nároky hotovosti podniku omezeny na 4,5 miliardy dolarů

Odrážka Cash flow z provozu překročila kapitálové náklady v souladu s cíli

Odrážka Čistý dluh / EBITDA byl snížen na 1,8 v roce 2016 ve srovnání s 3,0 za rok 2015

Skupina ArcelorMittal je největší ocelářskou a těžařskou společností na světě. Působí ve více než 60 zemích světa a v 19 zemích provozuje průmyslové závody. Zaujímá vedoucí postavení na všech hlavních trzích s ocelí: v automobilovém průmyslu, stavebnictví, v sektoru obalové oceli a oceli pro výrobu domácích spotřebičů. Je špičkou ve výzkumu a vývoji, vlastní významné zdroje surovin a výkonné distribuční sítě. Je jedním z pěti největších producentů železné rudy a koksovatelného uhlí. V roce 2015 dosáhla skupina ArcelorMittal tržeb ve výši 64 miliardy USD, vyrobila 93 milionu tun surové oceli a vyprodukovala 63 milionu tun železné rudy. Skupina je kótována na burzách cenných papírů v New Yorku, Amsterdamu, Paříži, Lucembursku, Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii. Více informací najdete na www.arcelormittal.com.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 150 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2016 činil 35 104 korun. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Aby ještě více přispívala k trvale udržitelnému rozvoji, určila si 10 ukazatelů a s nimi spojené cíle, na jejichž plnění dohlíží nejvyšší vedení firmy. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >