News release

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace Liberty Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  Liberty chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj Liberty Ostrava

ikona→  Tisková zpráva ve formátu .pdf

Liberty Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390

News
News

Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti slaví 60 let od založení. V modernizované podobě funguje dodnes

Ostrava 4. dubna 2019 - Právě v těchto dnech uplyne šedesát let od doby, kdy naplno spustil provoz Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti Liberty Ostrava. Ústav zahájil činnost v prvních měsících roku 1959 a od počátku kromě vlastního výzkumu zajišťoval veškeré zkušební aktivity od průběžné kontroly výrobních procesů po kontrolu jakosti hotových výrobků. V modernizované podobě funguje na huti dodnes jako oddělení výzkumu a hutních a chemických laboratoří.

„Činnost výzkumu a laboratoří je dodnes nezbytnou součástí huti. Zahrnuje vše, co souvisí s vývojem nových výrobků i testováním kvality všech ocelářských i chemických výrobků, které se zde vyrábějí. Pro technický rozvoji celé huti je nepostradatelná,“ vysvětluje Pavel Šedivý, ředitel pro obslužné činnosti v Liberty Ostrava.

Do zprovoznění ústavu investovala tehdejší Nová huť 45 milionů korun československých. Dobré technické vybavení pomohlo ke zvýšení produktivity: zatímco v roce 1960 provedly centrální laboratoře celkem 612 tisíc analytických stanovení při stavu 265 pracovníků, v roce 1964 vzrostl při 197 pracovnících počet analytických stanovení na více než 1,2 milionu. Postupně se zřizovala další oborová pracoviště jako například koksárenský výzkum, velkotonážní ocelářské pece nebo výzkum automatizace a měřicí techniky pro hutní provozy. Zdejší defektoskopická laboratoř a kvantometrická stanice dokonce ve své době patřila k nejlepším v Evropě.

„Potrubní poštu, kterou vyvinul ústav, využíváme v modernizované podobě dodnes. Umožňuje nám získávat vzorky k analýze přímo z konkrétních výrobních provozů a urychluje tak celkovou komunikaci i vývoj nových postupů,“ dodává Petr Šuchma, vedoucí hutních a chemických laboratoří v Liberty Ostrava.

Liberty Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny Liberty. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Liberty má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je Liberty S.A.

1
Vyhodnocování mikrostruktur kovů-mikroskop Zeiss,12.5.1966

1
Vstupní hala ústavu,50.-60.léta

1
Strojovna potrubní pošty,50.-60.léta

1
Stanice potrubní pošty,50.-60.léta

1
Představa architekta o vzhledu budoucích výzkumných, vývojových a zkušebních laboratoří,bez data

1
První cechovní přijímání do cechu chemiků,1966

1 Pracovníci koksárenského výzkumu při budování pokusné koksovny,1961

1
Pracovníci koksárenského výzkumu při budování pokusné koksovny,1961 (2)

1
VZÚ, 4.6.1960

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >