Tiskové zprávy

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  ArcelorMittal chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

ikona→  Tisková zpráva ve formátu .pdf

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Barbora Černá Dvořáková
tisková mluvčí
T + 420 595 683 390
M + 420 606 774 346

News
News

Huť ArcelorMittal Ostrava stlačila emise prachu na historické minimum

Ostrava 3. dubna 2017 – Huť ArcelorMittal Ostrava dosáhla v roce 2016 meziročního snížení emisí prachu o 142 tun. Kromě toho o více než 400 tun snížila i nepřímé, tzv. fugitivní emise 1 . Další úlevu životnímu prostředí přineslo 13 nových ekologických technologií, které byly v roce 2016 poprvé celoročně v provozu. Miliardové investice stlačily celkové roční komínové emise prachu na 440 tun, což není ani čtvrtinová hodnota oproti roku 2003, kdy do huti vstoupil koncern ArcelorMittal. Kromě toho dosáhla ostravská huť historického minima i u emisí polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu.

„Na snižování vlivu naší výroby na životní prostředí pracujeme dlouhodobě. Evropské emisní limity založené na nejlepších dostupných technikách splňuje naše společnost už od roku 2012, ačkoli se staly závaznými až loni. V roce 2015 jsme navíc dobrovolně a nad rámec zákona postavili hned 13 dalších filtračních zařízení na omezování emisí. Díky tomu jsme nyní na maximu, jakého jsme pomocí současných nejšpičkovějších technologií schopni dosáhnout,“ říká Vijay Mahadevan, generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava.

V loňském roce bylo všech 13 nových technologií na zachytávání emisí poprvé celoročně v provozu. Filtrační zařízení za 2 miliardy korun, na jejichž výstavbu dotacemi přispěla EU, protože díky předchozím vlastním investicím už huť plnila emisní limity EU založené na nejlepších dostupných technikách (BAT), snížily komínové emise prachu o dalších 25 % na 440 tun (z toho 362 tun tvoří frakce PM10). Dávkování speciálních aditiv do proudu spalin před vstupem na tkaninové filtry na aglomeraci se pak postaraly o snížení polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu o 65 % na 23 kg. Nepřímé, fugitivní emise klesly o více než 400 tun. Tím se ostravská huť dostala na hranici současných možností eliminace prachu.

Ministerstvo životního prostředí v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek stanovilo, o kolik mají poklesnout průmyslové emise prašných částic pro jednotlivé zdroje. „Pro ArcelorMittal Ostrava byly stanoveny poklesy do roku 2020 oproti referenčnímu roku 2011 o 15 % u komínových zdrojů, nicméně díky instalovaným ekologickým opatřením huť tento cíl překonala už v roce 2016,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Základem všech nových technologií je tkaninový filtr, který Evropská unie doporučuje jako nejlepší dostupnou techniku. Tkaninový filtr zachytává s více než 99% účinností prachové částice PM1, PM2,5 a PM10 2. Celková plocha tkaninových filtračních hadic 13 nových technologií přesahuje 73 tisíc m2, což odpovídá velikosti 10 fotbalových hřišť. Technologie tkaninového filtru má vysokou efektivitu zaručující nepřetržitý provoz. Náklady na provoz a údržbu filtrů jsou přibližně 200 milionů korun ročně. Tyto technologie zařadily společnost ArcelorMittal Ostrava v ekologizaci ve své třídě mezi světovou špičku.

„Instalace technologií, které splňují nejpřísnější emisní i evropská kritéria v hutních provozech, je důležitým krokem k lepší kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ministerstvo tyto nové nejlepší technologie dlouhodobě podporuje z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Investice do ekologizace průmyslové výroby jsou pak jedním z příspěvků rezortu MŽP do zlepšení kvality ovzduší. Věřím, že společně s dalšími opatřeními Ministerstva životního prostředí ČR se nám podaří dosáhnout v kraji značného posunu. Příští významný milník pro ovzduší nás čeká po realizaci dalšího kola kotlíkových dotací, z nichž největší díl připadne právě tomuto regionu. V České republice chceme vyměnit až 100 tisíc starých kotlů na pevná paliva v domácnostech, což představuje snížení množství prachu v ovzduší o tisíce tun ročně,“ říká Richard Brabec, ministr životního prostředí.

1

2

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají více než 7000 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2016 činil 35 104 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Aby ještě více přispívala k trvale udržitelnému rozvoji, určila si 10 ukazatelů a s nimi spojené cíle, na jejichž plnění dohlíží nejvyšší vedení firmy. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

1 Fugitivní emise = emise „nekomínové“, vznikající při manipulaci s prašným materiálem na volném prostranství.

2 Označení prachových částic dle velikosti

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >