Studentská zóna

Kariéra

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Rovné příležitosti

  Umožňujeme všem bez rozdílu přístup k osobnímu a kariérnímu rozvoji. Zajímají nás jedinečné kompetence.Rovné příležitosti
 • Banner

  Gender Diverzity

  Podporujeme ženy v jejich kariérním rozvoji. Tvoříme vyvážené týmy. Všichni spolupracujeme.Gender Diverzity a equality
 • Banner

  Benefity

  Nabízíme různorodé benefity, nezapomínáme na podporu slaďování pracovního a rodinného života.Benefity
 • Banner

  Podpora vzdělávání

  Uvědomujeme si nutnost předávat zkušenosti mladé generaci. Jsme partnerem pro vaši budoucnost.Podpora technického vzdělávání

Témata diplomových nebo bakalářských prací pro školní rok 2017/2018

 • Název tématu
01.
Analýza a model automatického ukládání sochorů na skladu SJV
02.
Management strojení kazet, smyčkových stolů pomocí IT (inspekce/předání/převzetí) rozhraní pracovník-mistr-VP
03.
Prověřit současné doporučené válcovací rychlosti HCC a navrhnout možnost jejich zvýšení při zachování všech podmínek tváření. Stanovit optimální maximální rychlosti.
04.
Navrhnout systém ukládání a přesunů materiálu ve skladu hotových výrobků HCC, tak aby se zvýšila jeho kapacita s ohledem na bezpečnostní předpisy a současné technické možnosti. Stanovit vhodná technická řešení problematiky.
05.
Minimalizovat pomoci automatizace prostoje vagónů s železnou rudou v hale rozmrazovny-najít optimální čas pro vytažení vozů ke klopení na výklopníku.


Kontakt:
Mgr. Věra Válková, MBA
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Firemní odpovědnost a sociální služby
Vratimovská 689
707 02 Ostrava-Kunčice
T +420 595 684 307 /

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >