Studentská zóna

Kariéra

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Rovné příležitosti

  Umožňujeme všem bez rozdílu přístup k osobnímu a kariérnímu rozvoji. Zajímají nás jedinečné kompetence.Rovné příležitosti
 • Banner

  Gender Diverzity

  Podporujeme ženy v jejich kariérním rozvoji. Tvoříme vyvážené týmy. Všichni spolupracujeme.Gender Diverzity a equality
 • Banner

  Benefity

  Nabízíme různorodé benefity, nezapomínáme na podporu slaďování pracovního a rodinného života.Benefity
 • Banner

  Podpora vzdělávání

  Uvědomujeme si nutnost předávat zkušenosti mladé generaci. Jsme partnerem pro vaši budoucnost.Podpora technického vzdělávání

Témata diplomových nebo bakalářských prací pro školní rok 2016/2017

 • Název tématu
01.
Dynamický model řízení oběhu licích pánví v podmínkách ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. (disertační práce) - OBSAZENO
02.
Tepelný účinek přísad přidáváných do licí pánve během mimopecního zpracování oceli
03.
Vliv zákazu kouření na zaměstnance v pracovním procesu
04.
Zvýšení vlakové propustnosti stanice vlečky AMO v Bartovicích
05.
Optimalizácia spaľovacieho procesu ohrievacej pece SJV - OBSAZENO
06.
Optimalizácia práce narážacej pece HCC - OBSAZENO
07.
Vliv technologie míchání na vnitřní kvalitu sochorů
08.
Průvalovitost ZPO3 při lití kulatiny 130 mm
09.
Analýza obrazu - software pro čtení čísel sochorů na tratích Z14
10.
SMED analýza změny formátu tratě HCC
11.
SMED analýza výměny pilových listů a nastavení pil
12.
Analýza logistiky skladu hotových výrobků provozu 142 a návrh opatření na zvýšení efektivity expedice materiálu silničními vozidly
13.
Analýza logistiky skladu plynule litých předlitků provozu 142 a návrh opatření na zvýšení efektivity jeho přísunu a odsunu
14.
Analýza současného L1 řídícího systému válcovací tratě HCC a návrh jeho zlepšení na úroveň L2
15.
Analýza současného stavu nuceného chlazení vývalků na chladníku provozu 142 a návrh efektivního řízení chlazení
16.
Analýza logistiky řízení skladů SJV. Návrh systému ukládání výrobků v návaznosti na jejich expedici. Zvýšení efektivity procesu manipulací s hotovými výrobky.
17.
Výzkum pevnosti koksu vyrobeného v peci SHO
18.
Návrh úpravy nakládání s dešťovými vodami v průmyslovém areálu - OBSAZENO
19.
Vliv parametrů karbonizace na vnitřní tlak plynu - OBSAZENO


Kontakt:
Mgr. Věra Válková, MBA
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Firemní odpovědnost a sociální služby
Vratimovská 689
707 02 Ostrava-Kunčice
T +420 595 684 307 /

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >