Zaměstnanci

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Zaměstnanci

Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionu. Výše finančních prostředků určených na vzdělávání, zvyšování bezpečnosti, ale také na zajištění příznivé atmosféry na pracovišti se každoročně pohybuje v řádech desítek milionů korun.

Dodržování základních lidských práv je pro ArcelorMittal Ostrava samozřejmostí. Zaměstnanci společnosti jednají vždy v souladu nejen s platnou legislativou, ale také s firemním kodexem, který mnohé vztahy upravuje ještě precizněji než právní předpisy. Kodex společnosti velmi podrobně popisuje například, co je vnímáno jako střet zájmu, jak nakládat s důvěrnými či osobními informacemi, jaká jsou ve společnosti pravidla chování. Všichni zaměstnanci byli s jeho obsahem seznámeni při odborných školeních.

Při jednání se všemi zaměstnanci uplatňuje ArcelorMittal Ostrava férový a nediskriminační přístup. Ve svém kodexu se společnost mimo jiné zavazuje:

n zajistit všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování,

n jednat s každým zacházet čestně a důstojně,

n netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického či národnostního původu, postižení či jiných nezákonných důvodů,

n poskytnout všem rovné příležitosti,

n rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich schopností či kvalifikace.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >