Zdraví a bezpečnost

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Zdraví a bezpečnost

Cesta k nulové úrazovosti

Naším celosvětovým cílem je dosáhnout nulového počtu závažných a smrtelných pracovních úrazů a minimalizovat počet všech úrazů. Z těchto důvodů rozvíjíme projekt „Cesta k nulové úrazovosti“.

Pokračujeme v zavádění bezpečnostních standardů vydaných centrálou ArcelorMittal v oblastech jako jsou práce ve výškách, stísněných prostorech nebo řízení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u externích zhotovitelů služeb.

V rámci diskuze se zaměstnanci v otázkách BOZP pokračujeme v již zavedených nástrojích, jako jsou bezpečnostní pětiminutovky, bezpečnostní audity nebo Zlatá pravidla bezpečnosti. V rámci prevence všechny zaměstnance společnosti proškolujeme z bezpečnostních předpisů.

Celoročně spolupracujeme s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství při zpracovávání závěrečných prací studentů a aktivní spoluúčastí studentů na bezpečnostních projektech v naší společnosti. Pravidelně si vyměňujeme zkušenosti v oblasti BOZP se společnostmi v rámci Hutnictví železa. Zajišťujeme také kontinuální diskuzi s našimi partnery z externích zhotovitelů služeb.

Certifikace a ocenění

Jsme držiteli certifikátu OHSAS 18001 pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále splňujeme nejpřísnější kritéria společnosti AM v oblasti bezpečnosti – tzn. Fatality Prevention Standardy.

Výbor pro BOZP

Výbor pro BOZP je pracovní skupina, ve které jsou zapojeni společně představitelé odborů a vrcholového vedení společnosti. Jeho cílem je mapování rizikových míst a návrh akčních opatření. Jednotlivá jednání probíhají postupně v závodech a v dceřiných společnostech ArcelorMittal. Součástí každého jednání jsou prohlídky pracovišť s návrhy opatření k minimalizaci nalezených pracovních rizik a k odstranění závad.

Vzájemná ostražitost

Všem našim zaměstnancům vysvětlujeme, že mnohým úrazům lze předejít. V rámci prevence vzniku pracovních úrazů a zvýšení povědomí v oblasti BOZP jsme k našim zaměstnancům směřovali několik komunikačních kampaní. Natočili jsme i dva instruktážní filmy pro návštěvy a externí zhotovitele služeb, reflektující bezpečnostní rizika a zásady pohybu a práce v areálu naší společnosti. Připravili jsme billboardy pro řidiče kamionů, návštěvy a zaměstnance provozu Koksochemie, popisující povinné vybavení OOPP, a umístili jsme tematicky zaměřené plakáty na zastávky vnitropodnikové dopravy. V rámci kampaně prevence alkoholu byla zvýšena četnost kontrol zaměstnanců na přítomnost alkoholu.

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >