Minigranty

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Zaměstnanecké granty (ZAME granty)

Netradiční a velmi efektivní formou pomoci regionálním neziskovým organizacím prostřednictvím zaměstnanců firmy jsou tzv. zaměstnanecké granty.

Projekty do řízení přihlašují sami zaměstnanci, kteří ve svém volném čase v dané neziskové organizaci pomáhají. Každý zaměstnanec, který se ve svém volném čase věnuje nějaké dobročinné aktivitě (např. vedení zájmového kroužku pro děti, pomoc postiženým občanům, vyčištění lesa od odpadků apod.), může v její prospěch získat příspěvek až do max. výše 30 tisíc korun. Žádost podávají pro veřejně prospěšný projekt v rámci podporovaných oblastí, kterými jsou: volnočasové aktivity pro děti, sociální a environmentální projekty, zdraví a bezpečnost.

Projekt vznikl na přelomu roku 2010, kdy se firma rozhodla přispívat na rozvoj místní komunity a zároveň sloučit zájmy společnosti se zájmy zaměstnanců. Každý podpořený projekt získává patrona z řad vrcholového vedení společnosti, který se s projektem seznámí, navštíví místo jeho realizace a může se do něj zapojit. Zaměstnanecké granty byly mezi zaměstnanci i komunitou skvěle přijaty a staly se trvalou součástí dobrovolnického programu.

Jak ZAME granty fungují:

• výběrové řízení vyhlašujeme 1x ročně;
• maximální částka podpory je 30 000 Kč na projekt;
• jde o přímou finanční podporu projektu neziskové organizace;
• management se zapojuje do individuální patronace projektů.

Zaměstnanecký grant v roce 2014 získalo celkem 56 společensky prospěšných projektů a celková částka se vyšplhala na 680 tisíc korun.

Minigranty

Minigranty

Minigranty

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >