Dobrovolníci

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Dobrovolníci

Daří se nám rozvíjet nové způsoby pomoci, nejen finanční, ale i ve formě firemního dobrovolnictví. Chceme vybudovat dobrý vztah mezi firmou, zaměstnanci a místní komunitou v regionu, kde působíme. Firemní dobrovolnictví se stalo v naší společnosti již tradicí.

V roce 2008 se huť ArcelorMittal Ostrava poprvé zapojila do Mezinárodního dne dobrovolnictví. O rok později, když náš kraj zasáhly ničivé povodně, jsme byli mezi prvními, kdo nabídli pomoc. Vedení společnosti poskytlo peníze, zaměstnanci uspořádali bleskovou sbírku materiální pomoci a odvezli potřebným dvě plně naložená auta nezbytných věcí.

V roce 2010 jsme uvedli do života projekt nazvaný Minigranty. Tímto projektem se nám úspěšně podařilo propojit zájmy zaměstnanců s potřebami neziskových organizací, které jsou zastřešeny společností ArcelorMittal Ostrava. Tento trend se stává naší strategií a vizí do budoucna. Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Proto jsme jej pojali jako příležitost k mnoha mimořádným akcím s cílem podpořit aktivní dobrovolníky i společenské povědomí o přínosu jejich práce. Stali jsme se mimo jiné hlavním partnerem mezinárodní konference „Občanský dialog – cesta k dobrovolnictví“.

Pomoc, která je vidět

Dobrovolnictví, jak ho vnímáme v ArcelorMittal Ostrava, neznamená pouze finanční příspěvky. Vážíme si našich zaměstnanců a jejich vůle pomoci těm, kteří to potřebují. Dobrovolnictví je celospolečenské téma a lidé, kteří se mu ve svém volném čase věnují, si zaslouží pozornost a uznání.

Naši zaměstnanci v loňském roce díky dobrovolnictví zkvalitnili svůj vlastní život a pomáhali ostatním, pro které měla tato pomoc obrovskou cenu. Věříme, že jejich entuziasmus a dobrý pocit z vykonaného se stane impulsem pro ty, kteří se do dobrovolnictví zapojit ještě nezkusili.

Mezinárodní den dobrovolnictví

Každoročně od roku 2008 nabízíme našim zaměstnancům možnost pomoci vybrané neziskové organizaci v rámci pracovního dne. Společnost jim tento den plně hradí jako pracovní den. Zpočátku jsme neziskové organizace oslovovali a nabízeli pomoc sami, v roce 2010 nastala změna, neboť naši zaměstnanci dostali možnost přihlásit neziskovou organizaci, v níž sami pomáhají, a mnoho z nich tak i učinilo. V roce 2011 se do Mezinárodního dne dobrovolnictví zapojilo 143 zaměstnanců, kteří pomáhali v 27 neziskových organizacích.

Organizace, kterým pomáháme, jsou dětské domovy, vzdělávací instituce pro děti s různými formami postižení, charitní střediska, domovy důchodců nebo rodičovská centra atd.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >