Transparentnost - Pravidla a směrnice

Udržitelný rozvoj

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Zaměstnanecké granty

  Od roku 2010 realizujeme zaměstnanecké granty, jimiž podporujeme potřebné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Zaměstnanci
 • Banner

  Ekologické investice

  Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Ekologie

Pravidla a směrnice

Kodex společnosti ArcelorMittal

Společnost ArcelorMittal má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Kodex společnosti se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a jejich dceřiných společností na celém světě. Slouží k tomu, aby nám pomohl pochopit naše etické a právní povinnosti, se kterými se při práci setkáváme. Každý z našich pracovníků je s Kodexem seznámen a detailně proškolen. Tato školení jsou opakovaná a periodicita je stanovena na 3 roky. Plné znění Kodexu můžete najít ZDE.

Ve svém kodexu se mimo jiné zavazujeme:

n striktně dodržovat zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolní zákony,

n postupovat v souladu s protikorupčními zákony,

n jednat s každým čestně a důstojně,

n netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického či národnostního původu, postižení či z jiných nezákonných a neetických důvodů,

n poskytovat všem rovné příležitosti a rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich výkonnosti, schopností či kvalifikace,

n zajišťovat všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování.

Respektujeme veškerá lidská práva

ArcelorMittal vydal a bez výjimky se řídí samostatnou politikou dodržování lidských práv. Všichni naši zaměstnanci procházejí školením, objasňujícím jejich práva a povinnosti v oblasti dodržování lidských práv.

Politika jednání skupiny ArcelorMittal Ostrava

pdf Pravidla odpovědného přístupu k nákupu

pdf Environmentální politika

pdf Politika v oblasti zdraví a bezpečnosti práce

pdf Politika lidských práv

pdf Pravidla společnosti ArcelorMittal pro hlášení neobvyklého jednání

pdf Antikorupční směrnice

pdf Postup pro podporu cílových skupin

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >