Regiogranty

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Regiogranty

Tanec pro život pomáhá našemu kraji

Dobročinné organizace v Moravskoslezském kraji patří k nezbytné součásti našeho života. Proto se je snažíme podpořit. V roce 2011 jsme mezi 16 projektů rozdělili 1 000 000 Kč. Jednotlivé projekty získaly dar v hodnotě 15 až 100 tisíc korun.

Projekty hodnotila komise složená ze zástupců našeho regionu i společnosti ArcelorMittal Ostrava. Hlavní zásadou pro získání grantů je splnění stanovených kritérií. A jaká jsou kritéria? Zaměření daného projektu na Moravskoslezský region, cílení na oblast vzdělávání, na sociální či charitativní pomoc, zdraví, bezpečnost, ekologii nebo v neposlední řadě na zachování i šíření tradic regionu.

Tanec pro život pomáhá našemu kraji

Granty podpořily 16 projektů z různých oblastí. Naše granty jen za rok 2011 pomohly zrakově postiženým, seniorům, dětem z mateřských škol a dětských domovů. Dále jsme vybavili jídelnu azylového domu, rekonstruovali zahradu denních služeb, zakoupili trenažér pro výuku poskytování první pomoci a resuscitace. Podpořili jsme i mnoho dalších projektů.

Jak vznikl Tanec pro život?

Sbírka Tanec pro život se každoročně koná v rámci festivalů Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích. Po celou dobu konání těchto festivalů bylo možné vyzkoušet si taneční podložku machine dance. Jedná se o pohybovou aktivitu, při které každý z účastníků získává body za tancování právě na této podložce. Body se posléze přeměňují na peníze a míří tam, kde jsou potřeba. Na festivalu se v roce 2011 vytancovalo celých 808 188 Kč, které jsme doplnili o dalších 200 000 Kč, a vzniklý milion korun věnovali na konkrétní projekty. „Jsem ráda, že ArcelorMittal Ostrava přinesl na oba naše festivaly akci, při které se lidé nejen pobavili, ale pomohli i těm, kteří to potřebují,“ hodnotí aktivitu jedna z členek komise, ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Tanec pro život pomáhá našemu kraji

Tanec pro život pomáhá našemu kraji

Minigranty slaví úspěch

Minigranty jsou netradiční a velmi efektivní formou pomoci regionálním neziskovým organizacím. V rámci Minigrantů dostávají naši zaměstnanci dvakrát ročně možnost podpořit neziskovou organizaci, ve které dlouhodobě pomáhají.

Minigranty se za rok 2011 staly třetím nejlepším personalistickým projektem v ČR. Dalším úspěchem byla účast mezi finalisty celosvětové soutěže ArcelorMittal Performance Excellence Award v oblasti CR & Environment. Minigranty dokonce zaujaly Nadaci ArcelorMittal natolik, že tento projekt převzala, a ten byl v upravené podobě spuštěn v mnoha zemích světa v rámci skupiny ArcelorMittal.

Minigranty slaví úspěch

Minigranty slaví úspěch

Minigranty slaví úspěch

Čtyřlístek šťastných příběhů

První lístek

V rámci minigrantů podporujeme mateřskou školku v Ostravě-Porubě, která se zaměřuje na děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí s poruchou autistického spektra. Právě pro tuto organizaci pomohl získat náš zaměstnanec Libor Ohaňka částku 10 000 Kč, za kterou byly pořízeny didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a pomůcky pro sportovní výchovu a relaxaci dětí. Díky příspěvku školka poskytuje dětem specificky připravené prostředí, které láká děti k činorodé práci, je estetické a bezpečné.

Druhý lístek

Díky paní Věře Vejmolové, která přihlásila Minigrant „Edukační tábor“ a pomohla získat příspěvek 10 000 Kč, mohlo občanské sdružení Dítě s diabetem uspořádat desetidenní edukační tábor pro děti s cukrovkou. Cílem tábora bylo umožnit dětem spoustu nových situací, aktivit a her v kolektivu vrstevníků (děti s cukrovkou a musí být pod neustálým dohledem). Setkání s vrstevníky se stejnou nemocí pomáhá dětem vyrovnat se s handicapem. V příjemném prostředí Beskyd měli také zdravotníci možnost osobně poznat své pacienty a rozvíjet tak individuální přístup.

Třetí lístek

Posláním HC KES Studénka je integrace do společnosti, rehabilitace a pohybová reedukace tělesně postižených dětí a mládeže. Cestou, jak toho dosáhnout, je pravidelné pořádání integrovaného bruslení pomocí speciálních sáněk a dvou k tomu určených holí. Integrované bruslení je zcela novou pohybovou aktivitou pro tělesně handicapované děti a mládež s postižením dolních končetin. Díky paní Karle Staňkové, která získala Minigrant ve výši 20 000 Kč, mohla organizace zakoupit nové hokejové rukavice, helmy a brusle.

Čtvrtý lístek

Pro Sdružení dobrovolných hasičů obce Horní Bludovice pomohl získat Minigrant ve výši 10 000 Kč náš zaměstnanec Marek Krajčo. Za příspěvek byly zakoupeny dětské bezpečnostní helmy, které jsou při požárnickém sportu naprostou nezbytností. Díky bezpečnému vybavení se tak bludovičtí mladí hasiči mohou účastnit každého závodu v požárním sportu. Děti nadšeně trénují a v celostátní hře Plamen se jejich družstvo umístilo na 11. místě v okresním kole z 31 zúčastněných družstev.

Výsledky výběrového řízení Regiogranty 2012

 • Slavnostní předání Regiograntů 2012

  Slavnostní předání finančních darů v rámci Regiograntů 2012 proběhlo dne 5.9.2012 v Multižánrovém centru současného umění Cooltour na Výstavišti Černá louka.

  Setkání se zúčastnili zástupci neziskových a příspěvkových organizací, generální ředitel společnosti ArcelorMittal Ostrava pan Tapas Rajderkar a členové hodnotící komise paní Šárka Tekielová a pan Aleš Juchelka.

  Společnost ArcelorMittal Ostrava letos v dubnu vyhlásila výběrové řízení „Regiogranty 2012,“ v rámci kterého rozdělí částku 1 000 000 Kč. Neziskové a příspěvkové organizace z Moravskoslezského kraje do grantového řízení přihlásily celkem 346 projektů.

  Členové komise posuzovali, zda projekty splňují stanovená kritéria a následně doporučili jednotlivé projekty podle jejich realizovatelnosti, užitečnosti, dosažitelnosti stanovených cílů a efektivity využití žádaného příspěvku.

  Ke dni 13. 8. 2012 členové komise vybrali a odsouhlasili celkem 20 projektů. Následně se s výsledky seznámil i generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar a navržené projekty schválil k realizaci.

  Vybrané projekty:

  Název NNO Popis projektu Přidělená částka
  Základní škola Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55 Modernizace výuky žáků základní školy - multimediální učební materiály pro interaktivní tabuli. 12 500
  Fond ohrožených dětí, Klokánek Dolní Benešov Nákup polštářů a peřin pro děti v Klokánku. Cílem projektu je zajistit dětem kvalitní spánek a zlepšit celkovou psycho-sociální rovnováhu. 27 500
  FAUST, o.s. Rekonstrukce zahrady, která je součástí Střediska denních služeb. 80 000
  Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Vybavení pro otevřený klub "Hop Klub". Cílem nabídnout neorganizované mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času a kontakt s odborným pracovníkem. 40 000
  Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava Zakoupení zvedacího zařízení a váhy pro imobilní osoby, klienty Domova Barevný svět. 90 000
  Charita Krnov Umožníme návrat domů - nákup šesti polohovacích postelí, zlepšení kvality zapůjčování zdravotních pomůcek. 40 000
  Občanské sdružení Halali Rehabilitační masážní lehátko Deragem do dětské léčebny pro děti po překonání cévní mozkové příhody a dětské mozkové obrny. 60 000
  Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě Rekonstrukce hudebního a pohybového studia - vytvoření bezpečného a z hygienického hlediska vhodného zázemí pro studenty všech oborů v hudebním a pohybovém studiu. 80 000
  Unie výtvarných umělců - sdružení výt. umělců a teoretiků OSTRAVA ART 2012 - 2. ročník ojedinělé akce, která zpřístupní veřejnosti díla 100 výtvarníků žijících a tvořících v ostravském regionu. 50 000
  Sdružení na pomoc zdravotně postiženým občanům KATO Vytvoření komunitní klubovny pro volnočasové aktivity různých komunitních skupin(děti, mládež, senioři, rodiny) spolu se zdravotně postiženými osobami. 50 000
  Domov Jistoty, příspěvková organizace Vybudování odpočinkové zóny a zajištění společenského využití volného času uživatelů služby domova pro seniory. 50 000
  Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Instruktážní videa pro budoucí "náhradní" rodiče, kteří chtějí přimout dítě z dětského domova. 55 000
  Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Nový automobil pro středisko Náruč - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 100 000
  Slezská diakonie Vybavení prádelny střediska BETHEL Karviná - nákup korytového žehliče. Zapojení uživatelů do aktivizační činnosti - žehlení prádla. 60 000
  Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6 Zakoupení bezpečnostních chodítek Walkodile, která budou využívány při pobytech venku a na přesuny po městě, v rámci zvýšení bezpečnosti dětí. 30 000
  PRAPOS o.s. Vybavení dřevařské a tkalcovské dílny v sociálně terapeutické dílně dospělé osoby s mentálním postižením. Cílem projektu je zajistit pro klienty možnost uplatnění v širší nabídce pracovních aktivit. 30 000
  Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. Mobilní Snoezelen - poskytování moderní terapie zaměřené na smyslovou stimulaci pro seniory se sníženou soběstačností. Terapie se bude provádět přímo v pokoji jednotlivých uživatelů. 30 000
  THeatr ludem Terapie loutkou. Realizace umělecko-vzdělávacích dílen v jednotlivých speciálních ústavech a školách v Ostravě a okolí. 50 000
  Diakonie ČCE Rýmařov Občerstvení a kavárna Buřinka - vybavení provozovny chráněné kavárny. Podpora uživatelů s mentálním a kombinovaným postiožením v jejich sociálním začlenění, tvorba procovních návyků a dovedností. 70 000
  Kiwanis klub Ostrava Kiwanis panenka pomáhá nemocným dětem - terapeutické pomůcka, díky níž se zlepšuje komunikace mezi dětskými pacienty a lékaři a zpříjemňuje dětem pobyt v nemocnici. 30 000
  Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka, Hukvaldy Podpora technického vzdělávání - vybavení dílny pro elektrický a modelářský kroužek, didaktické pomůcky. 45 000

Výsledky výběrového řízení Regiogranty 2011

 • Společnost ArcelorMittal Ostrava vyhlásila v červenci 2011 výběrové řízení „Regiogranty 2011,“ v rámci kterého rozdělí částku 1 000 000 Kč. Neziskové organizace přihlásily celkem 179 projektů zaměřených na rozvoj moravskoslezského kraje.

  Členové komise posuzovali, zda projekt splňuje stanovená kritéria, tj. je zaměřen na Moravskoslezský region a spadá do oblasti vzdělávání, sociální či charitativní pomoci, zdraví a bezpečnosti, ekologie či zachování a šíření tradic regionu. Následně členové komise doporučili jednotlivé projekty podle jejich realizovatelnosti, užitečnosti, dosažitelnosti stanovených cílů a efektivity využití žádaného příspěvku.

  Na společné schůzce 21. 9. 2011 členové komise vybrali a odsouhlasili celkem 16 projektů. Poté se s výsledky seznámil i generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Augustine Kochuparampil a navržené projekty schválil k realizaci.

  Vybrané projekty:

  Název NNO Popis projektu Přidělená částka
  Tyfloservis Vybavení střediska pomůckami pro osoby se zrakovým handicapem a pořízení nábytku do místnosti pro práci s klienty 80 000
  Armáda spásy v ČR Úprava a vybavení bývalé společné jídelny v azylovém domě pro matky s dětmi 98 000
  Sociální služby Karviná Rekonstrukce zahrady, která je součástí Střediska denních služeb. 80 000
  Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Zakoupení celotělového trenažéru Ambuman pro výuku poskytování první pomoci a resuscitace. 98 000
  TJ Sokol Bohumín-Záblatí Sokolovna dokořán - obnova kulturního dědictví Sokolů. Vytvoření prostoru pro pořádání představení a dalších kulturních akcí. 25 000
  TRDLA Představení základních ekologických principů šetrného chování k životnímu prostředí pro děti předškolního věku. 50 000
  Mateřská škola Ostrava-Radvanice Pořízení herních prvků na zahradu školky. 80 000
  Mateřská škola Slezská Ostrava Zakoupení pomůcek a hraček pro nově otevřenou logopedickou třídu. 50 000
  Fakultní nemocnice Ostrava Nákup a montáž klimatizačních jednotek do čekárny dárců. V letních měsících zamezí četným kolapsovým stavům dárců po provedeném odběru. 100 000
  Občanské sdružení Dogma, sdružení pro soužití člověka se psem a zvířaty ve společnosti Poskytování canisterapie v domovech pro seniory, jako jedna z forem sociálně terapeutické činnosti. 50 000
  ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava Zřízení výdejny jídla, jídelny - cvičné kuchyňky a šaten pro děti s kombinovanými vadami. 90 000
  Želvička Vybavení pro multisenzorickou stimulaci handicapovaných dětí Snoezelen 64 000
  Charita Frenštát p. Radhoštěm Zdravotnické vybavení pro paliativní péči pro nevyléčitelně nemocné. 30 000
  VOLÁNÍ NADĚJE Prevence v komisech. Foto-příběhy na témata, která děti trápí a jsou pro ně důležitá. Komiksy na CD budou k dispozici ZŠ a SŠ v MS regionu. 60 000
  Dětský domov a Školní jídelna Čeladná 87 Vybavení keramické dílny v dětském domově. 30 000
  Mobilní hospic Ondrášek Zakoupení pneumatik pro vozidlo hospice k zajištění bezpečné přepravy zaměstnanců za pacienty. 15 000

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >