Příspěvky na ozdravné pobyty dětí

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Příspěvky na ozdravné pobyty dětí

Stejně jako v předchozích letech i pro letošní rok přispěla společnost ArcelorMittal Ostrava na ozdravné pobyty dětí z Moravskoslezského kraje. Nově lze nyní požádat o poskytnutí příspěvku až 4500,- Kč na osobu pro děti předškolního věku s doprovodem jednoho z rodičů, které mají trvalé bydliště v městských obvodech Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava. Termín pro uskutečnění pobytu je v období od 1. listopadu 2013 do 30. dubna 2014.

Informace o poskytování podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a formuláře k žádostem budou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Ostravy www.ostrava.cz v sekci „Životní prostředí“ a na portálu „Dýchám pro Ostravu“ www.dychamproostravu.cz. Formuláře si bude možno také vyzvednout na Magistrátu města Ostravy a Úřadech městských obvodů Radvanice a Bartovice a Slezská Ostrava.

Žádosti je nutno doručit Magistrátu města Ostravy, oboru ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava do 25. května 2013. Dotace bude poskytnuta žadatelům prostřednictvím poskytovatelů služeb, kteří budou vybráni na základě veřejné zakázky statutárním městem Ostrava po termínu stanoveném pro příjem žádostí.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >