Podporujeme - Vzdělání

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Aby technické obory “nevymřely”

Technické obory se setkávají se stále menším zájmem ze strany studentů. Děláme tedy vše pro to, aby tomu tak nebylo. Chceme poukázat na zajímavost technických oborů a zároveň nastínit velkou šanci na uplatnění, především pak v Moravskoslezském regionu.

Spolupráce se základními školami

Pro žáky základních škol připravujeme pravidelné exkurze, jejichž hlavním cílem je vzbudit zájem o technické obory. Žákům přibližujeme techniku jako atraktivní obor s budoucností. Společnost připravuje pro studenty základních škol Týden otevřených dveří, kde je čeká řada zajímavých přednášek, soutěží a exkurzí. Tímto způsobem pomáháme středním technickým školám získávat do svých řad nové zájemce o obor. Ročně se prohlídek hutě zúčastní několik set žáků z desítek základních škol Moravskoslezského kraje.

Dny otevřených dveří žákům umožňuje utvořit si ucelenou představu o hutnictví jako takovém.

Jedním z motivačních prvků jsou i soutěže pro žáky 8. a 9. tříd.

Aby technické obory “nevymřely”

Aby technické obory “nevymřely”

Pomáháme středním technickým školám

Rozvoj středního a vysokého školství, orientovaného na hutní a strojní obory, je v Moravskoslezském regionu velmi důležitý. Kupříkladu střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku otevřela nové metalografické laboratoře, do kterých jsme zakoupili speciální modelovací software.

Martin Tobiáš, ředitel Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku, říká:. „ArcelorMittal Ostrava je pro nás strategický partner. Nejenže podpořil náš grantový program na vybavení nových laboratoří částkou půl milionu korun, ale umožňuje naší škole spolupráci i v řadě jiných oblastí. Naši studenti mohou v této firmě získávat praktické zkušenosti v rámci studijní praxe, vyučující se mohou účastnit vzdělávacích programů ArcelorMittal a firma je také jedním z iniciátorů oboru koksárenství, který od letošního školního roku nabízíme jako jediná škola v České republice,“

Aby technické obory “nevymřely”

Vybraní studenti od nás navíc mohou obdržet sponzorský dar v podobě stipendia, které jim dá možnost většího rozletu a zároveň funguje jako motivace. Ostatní studenti mají možnost získat odborný výcvik nebo samotnou praxi, které jim pomohou lépe pochopit oborové souvislosti. Praxe je dnes důležitým faktorem při přijímacích pohovorech. Proto žákům zajišťujeme praxi bezplatně a v předstihu.

Aby technické obory “nevymřely”

Podporujeme vysoké školy

Pravidelně spolupracujeme se studenty vysokých škol na jejich bakalářských a diplomových pracích - jsme v pozici konzultanta. Vybrané práce jsou následně oceněny na promocích. Zároveň máme nepřetržitý kontakt se studentskými organizacemi. Díky tomu naši specialisté přednášejí na vybraných VŠ. Studenti tak získají cenné a odborné informace z oboru. Účastníkům seminářů a přednášek také zajišťujeme návštěvu světově uznávaných průmyslových veletrhů.

Aby technické obory “nevymřely”

Aby technické obory “nevymřely”

Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák a generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar uzavírají smlouvu o vzájemné spolupráci, díky které získá univerzita finanční podporu. A to nejen na vědecké projekty.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >