Podporujeme - Sociální oblast

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Sociální oblast

ArcelorMittal Ostrava vyvíjí aktivity pro lepší život v regionu

Podpora v sociální oblasti je nejviditelnější součástí práce oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb. Daří se nám rozvíjet nové způsoby pomoci, nejen finanční, ale i ve formě firemního dobrovolnictví. Chceme vybudovat dobrý vztah mezi firmou, zaměstnanci a místní komunitou v regionu, kde působíme. Projekty pro spolupráci vybírají naši zaměstnanci (Minigranty), oslovujeme také neziskové a charitní organizace přímo, nebo se tyto organizace ozývají na námi vypsané grantové výzvy, například Regiogranty. Přibližně 1200 našich zaměstnanců se letos zapojilo do dobrovolnických činností, organizujeme humanitární sbírky a chodíme dávat krev. V loňském roce jsme podpořili kulturní, vzdělávací a dobročinné projekty celkem za 20 milionů korun.

ArcelorMittal Ostrava vyvíjí aktivity pro lepší život v regionu

Podpora v sociální oblasti je nejviditelnější součástí práce oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb. Daří se nám rozvíjet nové způsoby pomoci, nejen finanční, ale i ve formě firemního dobrovolnictví. Chceme vybudovat dobrý vztah mezi firmou, zaměstnanci a místní komunitou v regionu, kde působíme. Projekty pro spolupráci vybírají naši zaměstnanci (Minigranty), oslovujeme také neziskové a charitní organizace přímo, nebo se tyto organizace ozývají na námi vypsané grantové výzvy, například Regiogranty. Přibližně 1200 našich zaměstnanců se letos zapojilo do dobrovolnických činností, organizujeme humanitární sbírky a chodíme dávat krev. V loňském roce jsme podpořili kulturní, vzdělávací a dobročinné projekty celkem za 20 milionů korun.

Spolupráce s okolními obcemi

Naše přítomnost hraje velmi důležitou roli ve všech oblastech života lidí, kteří žijí či pracují v blízkosti naší společnosti. Chceme přispívat k rozvoji silné a trvale udržitelné místní společnosti, proto jsme vnímaví k potřebám našeho okolí a snažíme se o aktivní partnerství s místními organizacemi.

Nové auto pomůže v Radvancích a Bartovicích

Během oslav městského obvodu Radvanice a Bartovice a oslav výročí 115 let založení tamního Sboru dobrovolných hasičů jsme slavnostně předali nový minibus Peugeot Boxer. Minibus bude pomáhat s rozvozem lidí na veřejně prospěšné práce i do vzdálených částí obce. Na využití nového devítimístného vozidla se těší také radvanická i bartovická jednotka Sboru dobrovolných hasičů. „Auto bude sloužit obvodu všude tam, kde to bude zapotřebí. Třeba i k přepravě žáků základních či mateřských škol na plavecké kurzy či různé školní soutěže nebo i pro dopravu seniorů na kulturní, společenské a jiné akce,“ říká starostka Radvanic a Bartovic Šárka Tekielová.

Podporujeme nadané žáky

Pomohli jsme vybavit nahrávací studio a multimediální učebnu pro Základní uměleckou školu Vratimov a Základní školu Masarykovo náměstí ve Vratimově. Nové zařízení slouží především pro výuku hudebních předmětů, hry na hudební nástroje a hudební výchovu.

Centrum Šenova ozdobí nový park

V centru Šenova vyroste do čtyř let nová klidová zóna s dětským hřištěm, lavičkami a zelení. Na její výstavbě se finančně podílí i naše společnost. Stavební práce zahájil symbolickým výkopem generální ředitel ostravské huti Augustine Kochuparampil spolu se starostou Šenova Antonínem Ševčíkem. Výstavbu nové klidové zóny město plánuje již od roku 2005. Díky podpoře naší společnosti se projekt bude moci konečně uskutečnit.

Herní zahrady

Pomohli jsme vybavit zahradu školky v Ostravě-Výškovicích herními prvky – houpačkou a rozhlednou. Kvalitní vybavení školní zahrady nyní slouží nejen dětem z mateřské školky, ale i dětem z blízkého okolí. Instalace dětských herních sestav, bezpečnostních zón a laviček byla díky našemu příspěvku uskutečněna také v Havířově, kde se jednalo o doplnění mobiliáře vnitroblokových hřišť na sídlišti v Havířově-Podlesí.

Vitamíny pro seniory

Nadělovali jsme vánoční dárky svým sousedům v Radvanicích a Bartovicích, kde jsme připravili pro téměř 200 seniorů vitamínové balíčky. Do dvou klubů důchodců a jednoho domu s pečovatelskou službou jim je osobně přijel předat Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava, společně se starostkou Radvanic a Bartovic.

Od počítače do tělocvičny

Podpořili jsme projekt Základní školy v Ostravě-Hrabové, zaměřený na zdravý životní styl dětí, a zakoupili jsme pro ně sadu 16 kusů tanečních podložek, počítač a obrazovku. Podložky jsou připojeny k počítačovému programu, který za doprovodu hudby vyhodnocuje kvalitu provedení tanečních kroků a jejich úspěšnost. Děti podložky využívají v rámci tělesné výchovy, v zájmových kroužcích a ve školní družině.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >