Náš přístup

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Náš přístup

ArcelorMittal Ostrava si plně uvědomuje svou odpovědnost za region, ve kterém působí, za lidi, kteří v něm žijí, a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Foto

Cílem ArcelorMittal Ostrava je:

n být dobrým a odpovědným sousedem, který chápe potřeby regionu, ve kterém působí, a dokáže se jim přizpůsobit

n chránit životní prostředí pro příští generace a veškerou činnost prováděl s ohledem na ně

n chovat se spravedlivě a s úctou ke svým zaměstnancům

n ve spolupráci s klíčovými partnery, kterými jsou zaměstnanci společnosti, zákazníci, dodavatelé, zájmové skupiny, obchodní partneři a veřejnost zmírňovat dopad obchodních operací na společnost a životní prostředí

Ikona→  Postup pro podporu cílových skupin

Politika lidských práv

Ikona→  
Politika lidských práv

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >