Firemní odpovědnost

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Firemní odpovědnost

Naše strategie společenské odpovědnosti vychází z globální strategie skupiny ArcelorMittal, kterou jsme převzali a přizpůsobili podmínkám a prostředí, ve kterém podnikáme. Důkazem, že odpovědné chování má přímý vliv na podnikání firmy, je rozšíření našich strategických cílů, mezi něž patří maximální ochrana životního prostředí, sociální prospěšnost či posilování vlivu na zdravý rozvoj komunity.

Komunikujeme a aktivně spolupracujeme se zainteresovanými stranami. Skupina ArcelorMittal je členem mnoha globálních organizací včetně CSR Europe, Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj nebo EITI, UN Global Compact. ArcelorMittal Ostrava je členem například Hutnictví železa, Svazu průmyslu a dopravy ČR či Sdružení pro obnovu a rozvoj Moravskoslezského kraje. Tato členství nám umožňují zapojit se do debat týkajících se podnikatelských aktivit a sdílet s ostatními subjekty své zkušenosti.

Naše podnikání ovlivňuje naše širší okolí svými produkty, službami a způsobem výroby. Snažíme se o to být v něm úspěšní a zároveň dbát na potřeby, práva a očekávání všech našich stakeholderů. Proto dodržujeme globálně platný standard, který byl pro tyto účely vytvořen. Náš přístup v této oblasti je pravidelně přezkoumáván tak, abychom mohli zohlednit aktuální trendy a podněty ze strany našich stakeholderů.

Reportáž z Colours of Ostrava 2013

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >