Ekologizace výrobních provozů

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Klademe důraz na ekologii

V Ostravě se vždy kladl důraz na výkony ve výrobě. Ale zatímco v minulosti se investovalo především do rozšíření výroby (největší jednorázovou investicí bylo vybudování středojemné válcovny v 80. letech za 7 miliard Kčs), přelom století znamenal pro hutě investice do modernizace a především do ekologizace výroby. Posledními významnými dokončenými investicemi bylo odprášení severní části aglomerace (2011), odprášení vápenných cest na ocelárně (2013), odsíření koksovny (2013) nebo odprášení chladicích pásů na jižní části aglomerace (2015).

Jednotlivé provozy a investice do nich

Aglomerace, která má pro výrobu železa klíčový význam (zpracovává železnou rudu), představuje nejprašnější součást hutě. Aglomerace se v naší huti dělí na severní a jižní část. Obě části jsou odprašovány elektrostatickými filtry, severní část aglomerace získala tkaninový filtr už v roce 2011, další úseky aglomerace získají nové tkaninové filtry v průběhu roku 2015. Tkaninový filtr je špičkou současné světové technologie na odprašování Dokáže zachytit i menší prachové částice.

Aglomerace

Po železné rudě je při výrobě železa důležité i uhlí, které zpracovává koksovna. V ní se z pomletého uhlí vyrábí koks, jenž je důležitým zdrojem čistého uhlíku a tedy vstupem pro výrobu železa. Prach zachytáváme opět tkaninovým filtrem, dále čistíme koksárenský plyn a také vodní páry unikající při hašení koksu. Díky tomu uniká z hasící věže jen čistá vodní pára. Ročně vyrobíme 1,5 milionů tun koksu, což z nás dělá největšího výrobce koksu v České republice.

Koksovna

Když se zpracují dvě základní suroviny pro výrobu železa (ruda v aglomeraci a uhlí v koksovně), spojí se v tzv. vsázku a putují do vysokých pecí, kde proběhne chemická reakce. Při té vzniká železo a struska. Během celého procesu odprašujeme elektrostatickým i tkaninovým filtrem a opět čistíme unikající plyn.

Vysoké pece

Ocelárna je závod, ve kterém dochází k finální výrobě oceli. Naše ocelárna je jedním z největších výrobců oceli v ČR, ročně zde ve čtyřech tandemových pecích vyrobíme přibližně 2 miliony tun oceli. Tandemové pece jsou odprašovány zvlášť, navíc celou halu ocelárny odprašujeme elektrostatickým mokrým filtrem. Prach z tandemových pecí je zachytáván a čištěn.

Ocelárna

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >