Ekologie a životní prostředí

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Ekologie a životní prostředí

Výroba oceli trvale udržitelným způsobem je klíčovým bodem podnikatelské filozofie ArcelorMittal nejen v České republice, ale i celosvětově. Jsme si plně vědomi našeho vlivu na životní prostředí a odpovědnosti za to, abychom vytvářeli podmínky pro zlepšování kvality ovzduší ve zdejším regionu.

Od roku 2003 do roku 2013 jsme do ekologizace provozů investovali 4 miliardy korun z vlastních zdrojů. Díky tomu jsme snížili emise prachu o dvě třetiny. V roce 2015 proběhla v ostravské huti rekordní ekologizace a modernizace provozů. Celkem 13 ekologických projektů se postavilo na aglomeraci, vysokých pecích a koksovně. Všechny nadstandardní investice se zaměřovaly na zachytávání fugitivních emisí, které vznikají při manipulaci s prašnými materiály. Investice za 2 miliardy korun sníží emise prachu o více než 520 tun ročně.

MOTTO:

Zavádění integrovaného přístupu k omezování znečištění je jedním z hlavních nástrojů společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. pro další snižování negativních dopadů její výrobní činnosti na životní prostředí.

V současné době je snižování zátěže životního prostředí zabezpečováno:

n snížením výroby a počtu provozovaných zdrojů,

n realizací environmentálních akcí (v oblastech ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady),

n zavedením integrovaného systému řízení (IMS),

n realizací nových ekologických investic do odprašování

n realizací ekologických investic na energetice na snížení emisí oxidů dusíku a oxidu siřičitého.

Součástí integrovaného systému řízení je i systém environmentálního managementu – EMS (dle ČSN EN ISO 14001) spočívající především v:

n definování a pravidelné aktualizaci tzv. environmentální politiky jako součásti politiky integrovaného systému řízení;

n certifikaci, hodnocení a obnovování EMS ve všech výrobních závodech;

n stanovování, vyhodnocování a aktualizaci cílů EMS.

 

Fotografie stromů

 

V červenci 2007 představila skupina ArcelorMittal svou environmentální politiku. Tato politika vysvětluje přístup k životnímu prostředí, a to definováním deseti zásad, které specifikují celosvětové praktiky celé skupiny. Politika byla schválena představenstvem skupiny ArcelorMittal. Zásady environmentální politiky jsou ke zhlédnutí zde.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >