Ekologické limity

Firemní odpovědnost

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Minigranty

  Zaměstnanci mají možnost zažádat o finanční dar, který bude určen na podporu neziskové organizace. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější kapitál, který se významně podílí jak na hospodářských výsledcích, tak na budování dobrého jména a značky ArcelorMittal v regionuZaměstnanci
 • Banner

  Ekologie

  Z důvodu zajištění stabilních výsledků ve všech provozech skupiny byla v červenci 2007 zavedena celoskupinová environmentální politika. Ekologie

Úspěšně bojujeme proti emisím

Průmysl je v České republice regulován v oblasti emisí na několika úrovních. Existuje platná legislativa. Ta je zpřísněna krajskými integrovanými povoleními. Od roku 2016 pak budou v Evropské unii platit tzv. nejlepší dostupné techniky (BAT), které již zpřísněné hodnoty povolených emisí někde dál snižují. Už od roku 2011, tedy pět let předem, naše společnost splňuje nejpřísnější hodnoty dané BAT. Od roku 2003, kdy skupina ArcelorMittal vstoupila do Nové huti, jsme snížili naše roční emise o dvě třetiny.

Graf emise

Graf emise ve formátu .pptx

Petr Baránek „Ve všech provozech dodržujeme platné regulace, včetně zpřísněných hodnot, které stanovují integrovaná povolení kraje. Ve většině provozů se dokonce již dnes pohybujeme pod limity, které určují nejlepší dostupné techniky a které budou platné v Evropské unii od roku 2016.

Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava

V Moravskoslezském kraji platí jedny z nejpřísnějších (a neustále se měnících) environmentálních regulací v rámci celé Evropské unie. Integrovaná povolení daná Úřadem Moravskoslezského kraje (MSK) jsou často přísnější než BAT (tzv. nejlepší dostupné techniky, platné v celé EU od roku 2016).

Investování do čistě ekologických technologií v Moravskoslezském kraji má na jednu stranu pozitivní efekt, kdy průmysl neustále snižuje své emise. Na druhou stranu tyto investice nezlepšují kvalitu výroby a nezvyšují ani konkurenceschopnost českých průmyslových podniků.

Významným pozitivem však je, že na BAT jsme připraveni již dnes, zatímco některé státy mohou mít s implementací BAT problémy.

Díky řadě ekologických investic a plnění dobrovolných závazků jsme zároveň splnili ve všech svých provozech Akční plán Moravskoslezského kraje pro roky 2009 – 2011. Navíc jsme dosáhli i cílových emisí doporučených odbornou studií VŠB-TUO z června roku 2011. A právě tato studie říká, jaké emisní hodnoty by měla naše společnost dodržovat, aby se kvalita ovzduší v regionu zlepšila natolik, aby nedocházelo k překračování imisních limitů.

Mnoho lidí si na základě “šumu” ze špatně podaných informací plete zásadní rozdíl mezi emisí a imisí. Graf níže tento problém jednoduše vysvětluje. Je třeba si uvědomit, že emise se netýkají pouze velkých továren, ale také dopravy a lokálních topenišť.

Studie, která by určila podíl těchto zdrojů emisí na kvalitě ovzduší (imisích) v Moravskoslezském kraji, zatím neexistuje.

Další termíny spojené s ekologií můžete nalézt i v našem slovníku.

Graf emise

Přehled platných ekologických regulací v Moravskoslezském kraji:

n Limity – platná legislativa

n Stropy – integrovaná povolení

n BAT – nejlepší dostupné techniky (podle směrnice EU mají být naplněny nejdříve od roku 2016)

n Akční plán

Více informací: Národního programu snižování emisí vydaný usesením vlády v roce 2007 udává, že na emisích prachových částic PM10 se podílí z 38 % vytápění domácností a z 12 % průmysl. Co se týče polycyklických aromatických uhlovodíků, 66 % emisí tvoří domácí vytápění, zatímco průmysl se na emisích podílí 1 %.

Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >