ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Banner

  ArcelorMittal Ostrava a.s.

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice.
 • Banner

  Výroba

  Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa.
 • Banner

  Zaměstnanci

  ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2013 činila 34 352 koruny.
 • Banner

  Ekologie

  ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016.

Tiskové zprávy

Novinky a zaměření na region

Vážení sousedé,
v areálu ArcelorMittal Ostrava probíhají od 16. listopadu krátkodobé profuky kotle K8, které skončí nejpozději 11. prosince.

Jedná se o čištění kotle, související s ekologickou investicí na snížení emisí oxidu dusíku. Po dobu profuku dochází ke zvýšení hlukové zátěže, proto huť profuky omezí pouze na pracovní dny mezi 6. a 18. hodinou v délce 30-40 minut, přičemž očekáváme maximálně šest opakování. Předem se za vzniklý hluk omlouváme.

Přijměte proto naší omluvu za krátkodobé zvýšení hlučnosti v areálu huti ArcelorMittal Ostrava. K operacím na kotli přistoupíme s maximální pozorností a rychlostí, abychom zkrátili trvání každého profuku na 30 - 40 minut. Hluk bohužel nelze omezit žádnými technickými prostředky.

Probíhající profuky souvisejí s miliardovou ekologickou akcí na energetice, kde huť vybavuje tři uhelné kotle technologií na snížení emisí oxidu dusíku, tzv. denitrifikace. Spolu s odsířením čtyř kotlů a novým fluidním kotlem, který se právě na energetice staví, představuje denitrifikace jednu ze tří ekologických investic v hodnotě tří miliard korun. Tyto investice přispějí k dalšímu snížení vlivu na životní prostředí.

Výroční zpráva

Výroční zpráva

Více

Reporty

Reporty

Více

Kariéra

Kariéra

Více

Pro studenty

Pro studenty

Více

Kontakty

Kontakty

Více

Jsme partnerem projektu

Pro Vás

Více

Produkty a nabídky

Různé

Víte, že...

Společnost ArcelorMittal zaměstnává více než 300 000 lidí?

Historie tehdejší Nové huti se začala psát už v roce 1942?

Největší bludný kámen v České republice stojí u jižní brány společnosti ArcelorMittal Ostrava?

Společnost ArcelorMittal Ostrava v roce 2009 darovala Ostravanům čistící vůz za 4, 5 mil. Kč?

Je ve společnosti ArcelorMittal Ostrava více než 200 km kolejí?

Stromy na Hlavní třídě v Havířově vysadil ArcelorMittal Ostrava?

ArcelorMittal je největším výrobcem oceli na světě?

Společnost ArcelorMittal Ostrava vysázela během 8 měsíců 1111 stromů na Ostravsku?

Aktuality

22.10.2014 |

Zadávací podmínky č. N79/172/2014:

Publicita pro dotační projekty ze 48. výzvy (6 projektů) a 62. výzvy (1 projekt) – Dodání a instalace informačního panelu a trvalé pamětní desky